O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Połączenie zalet obu rozwiązań

Nawet jeśli wszystkie czynniki wskazują na zastosowanie kodu osadzonego na stronie, umieszczenie całego kodu JavaScript i CSS będzie nieefektywne z powodu niewykorzystania możliwości jego buforowania w przeglądarce internetowej. Dwie opisane poniżej techniki pozwalają na połączenie zalet kodu osadzonego na stronie, jak również zalet buforowania zewnętrznych plików zawierających kod.

Pobieranie elementów po wczytaniu strony

Niektóre strony główne, takie jak Yahoo! i My Yahoo!, zwykle są wyświetlane raz podczas danej sesji. Jednak nie jest to regułą dotyczącą wszystkich stron głównych. Yahoo! Mail jest dobrym przykładem strony głównej, która prowadzi do odsłony drugiej strony (czyli strony wyświetlanej jako druga ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required