O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Narzędzia do pracy z wyrażeniami regularnymi

Jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu z użyciem wyrażeń regularnych, zalecamy przeprowadzenie kilku pierwszych eksperymentów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi zamiast we właściwym kodzie źródłowym. Wyrażenia regularne prezentowane w tym i następnym rozdziale nie zawierają żadnych dodatkowych znaków specjalnych wymaganych przez języki programowania (w tym powłokę Uniksa). Oznacza to, że można je wpisywać bezpośrednio w odpowiednich polach tekstowych omawianych aplikacji.

W Rozdział 3. wyjaśnimy, jak łączyć wyrażenia regularne z kodem źródłowym różnych języków programowania. Na tym etapie prezentowanie wyrażeń regularnych w formie łańcuchów tych języków utrudniłoby ich czytanie i interpretację, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required