2.5. Dopasowywanie czegoś na początku i (lub) końcu wiersza

Problem

Opracuj cztery wyrażenia regularne. Pierwsze z nich powinno pasować do słowa alfa, ale tylko wtedy, gdy będzie występowało na samym początku przetwarzanego tekstu. Drugie wyrażenie powinno dopasowywać słowo omega, ale tylko wtedy, gdy będzie występowało na samym końcu przetwarzanego tekstu. Trzecie wyrażenie powinno dopasowywać słowo start występujące na początku wiersza. Ostatnie, czwarte wyrażenie powinno dopasowywać słowo koniec pod warunkiem jego występowania na końcu wiersza.

Rozwiązanie

Początek tekstu

  • ^alfa

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (tryb dopasowywania symboli ^ i $ w punktach podziału wierszy musi być wyłączony)

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.