O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.6. Dopasowywanie całych wyrazów

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do słowa kot w zdaniu Mój kot jest brązowy, ale nie w słowach koteria czy trykot. Opracuj też inne wyrażenie regularne pasujące do łańcucha kot w słowie trykotowy, ale nie do łańcucha kot w żadnym z trzech poprzednich przypadków.

Rozwiązanie

Granice wyrazów

  • \bkot\b

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Poza granicami wyrazów

  • \Bkot\B

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

Granice wyrazów

Token wyrażenia regularnego <\b> określa się mianem granicy wyrazu (ang. word boundary). Token <\b> pasuje do początku i końca wyrazu. Opisywany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required