O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.10. Dopasowywanie kompletnych wierszy zawierających określony wyraz

Problem

Chcemy dopasować wszystkie wiersze zawierające (na dowolnej pozycji) wyraz ninja.

Rozwiązanie

  • ^.*\bninja\b.*$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter, dopasowywanie symboli ^ i $ do znaków podziału wiersza (tryb dopasowywania kropki do znaków podziału wiersza musi być wyłączony)

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

W wielu przypadkach warto dopasowywać kompletne wiersze, aby uzyskać ich listę bądź wyeliminować je z przetwarzanego tekstu. Budowę wyrażenia regularnego pasującego do wiersza zawierającego słowo ninja rozpoczynamy od zapisu <\bninja\b>. Granice wyrazów na obu końcach tego słowa dają nam pewność, że ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required