O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.14. Stosowanie znaków ucieczki dla metaznaków wyrażeń regularnych

Problem

Chcemy wykorzystać stałą łańcuchową wpisaną przez użytkownika lub uzyskaną z innego źródła jako część pewnego wyrażenia regularnego. Zanim jednak włączymy ten łańcuch do wyrażenia regularnego, powinniśmy zastosować sekwencje ucieczki dla wszystkich metaznaków, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji ich specjalnego znaczenia.

Rozwiązanie

Umieszczając lewy ukośnik przed każdym znakiem, który w wyrażeniu regularnym może mieć jakieś specjalne znaczenie, możemy bezpiecznie użyć tekstu wynikowego w roli wzorca dopasowywanego do stałej sekwencji znaków. Spośród wszystkich języków programowania opisanych w tej książce tylko JavaScript nie oferuje funkcji ani metody wbudowanej, która ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required