6.1. Liczby całkowite

Problem

Chcemy odnajdywać rozmaite rodzaje dziesiętnych liczb całkowitych w dłuższym tekście lub sprawdzić, czy dana zmienna łańcuchowa zawiera tylko jedną dziesiętną liczbę całkowitą.

Rozwiązanie

Odnajdujemy dowolną dziesiętną, dodatnią liczbę całkowitą w ramach dłuższego tekstu:

 • \b[0-9]+\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Sprawdzamy, czy dany łańcuch zawiera tylko dziesiętną, dodatnią liczbę całkowitą:

 • \A[0-9]+\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^[0-9]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

Odnajdujemy dowolną dziesiętną, ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.