O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.1. Liczby całkowite

Problem

Chcemy odnajdywać rozmaite rodzaje dziesiętnych liczb całkowitych w dłuższym tekście lub sprawdzić, czy dana zmienna łańcuchowa zawiera tylko jedną dziesiętną liczbę całkowitą.

Rozwiązanie

Odnajdujemy dowolną dziesiętną, dodatnią liczbę całkowitą w ramach dłuższego tekstu:

 • \b[0-9]+\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Sprawdzamy, czy dany łańcuch zawiera tylko dziesiętną, dodatnią liczbę całkowitą:

 • \A[0-9]+\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^[0-9]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

Odnajdujemy dowolną dziesiętną, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required