6.2. Liczby szesnastkowe

Problem

Chcemy odnajdywać liczby szesnastkowe w dłuższym tekście lub sprawdzać, czy dana zmienna łańcuchowa zawiera tylko jedną liczbę szesnastkową.

Rozwiązanie

Odnajdujemy dowolną liczbę szesnastkową w ramach dłuższego tekstu:

 • \b[0-9A-F]+\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • \b[0-9A-Fa-f]+\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Sprawdzamy, czy dany łańcuch zawiera wyłącznie liczbę szesnastkową:

 • \A[0-9A-F]+\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^[0-9A-F]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.