O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.2. Liczby szesnastkowe

Problem

Chcemy odnajdywać liczby szesnastkowe w dłuższym tekście lub sprawdzać, czy dana zmienna łańcuchowa zawiera tylko jedną liczbę szesnastkową.

Rozwiązanie

Odnajdujemy dowolną liczbę szesnastkową w ramach dłuższego tekstu:

 • \b[0-9A-F]+\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • \b[0-9A-Fa-f]+\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Sprawdzamy, czy dany łańcuch zawiera wyłącznie liczbę szesnastkową:

 • \A[0-9A-F]+\Z

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^[0-9A-F]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required