O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.9. Liczby rzymskie

Problem

Chcemy dopasowywać liczby rzymskie, jak IV, XIII czy MVIII.

Rozwiązanie

Liczby rzymskie bez jakiejkolwiek weryfikacji:

 • ^[MDCLXVI]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Współczesne liczby rzymskie z weryfikacją poprawności:

 • ^(?=[MDCLXVI])M*(C[MD]|D?C{0,3})(X[CL]|L?X{0,3})(I[XV]|V?I{0,3})$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Współczesne liczby rzymskie z uproszczoną (bardziej elastyczną) weryfikacją poprawności:

 • ^(?=[MDCLXVI])M*(C[MD]|D?C*)(X[CL]|L?X*)(I[XV]|V?I*)$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required