6.9. Liczby rzymskie

Problem

Chcemy dopasowywać liczby rzymskie, jak IV, XIII czy MVIII.

Rozwiązanie

Liczby rzymskie bez jakiejkolwiek weryfikacji:

 • ^[MDCLXVI]+$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Współczesne liczby rzymskie z weryfikacją poprawności:

 • ^(?=[MDCLXVI])M*(C[MD]|D?C{0,3})(X[CL]|L?X{0,3})(I[XV]|V?I{0,3})$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Współczesne liczby rzymskie z uproszczoną (bardziej elastyczną) weryfikacją poprawności:

 • ^(?=[MDCLXVI])M*(C[MD]|D?C*)(X[CL]|L?X*)(I[XV]|V?I*)$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.