O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.12. Wyodrębnianie ścieżki z adresu URL

Problem

Chcemy wyodrębnić ścieżkę z łańcucha zawierającego adres URL. Na przykład z łańcuchów http://www.regexcookbook.com/index.html lub /index.html#fragment nasze wyrażenie powinno wyodrębnić fragment /index.html.

Rozwiązanie

Wyodrębnia ścieżkę z łańcucha, o którym wiadomo, że zawiera prawidłowy adres URL. Poniższe wyrażenie pasuje do wszystkich adresów URL, także tych, które nie definiują ścieżki:

 • \A
  # Pomija ewentualne części schematu i serwera:
  ([a-z][a-z0-9+\-.]*:(//[^/?#]+)?)?
  # Ścieżka:
  ([a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@/]*)
  • Opcje wyrażenia regularnego: Swobodne stosowanie znaków białych, ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^([a-z][a-z0-9+\-.]*:(//[^/?#]+)?)?([a-z0-9\-._~%!$&'()*+,;=:@/]*) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required