O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.18. Weryfikacja ścieżek systemu Windows

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch zawiera prawidłową ścieżkę do folderu lub pliku systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Rozwiązanie

Ścieżki z literami napędów

 • \A
  [a-z]:\\          # Napęd
  (?:[^\\/:*?"<>|\r\n]+\\)*  # Folder
  [^\\/:*?"<>|\r\n]*     # Plik
  \Z
  • Opcje wyrażenia regularnego: Swobodne stosowanie znaków białych, ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • ^[a-z]:\\(?:[^\\/:*?"<>|\r\n]+\\)*[^\\/:*?"<>|\r\n]*$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python

Ścieżki z literami napędów i ścieżki UNC

 • \A
  (?:[a-z]:|\\\\[a-z0-9_.$]+\\[a-z0-9_.$]+)\\  # Napęd
  (?:[^\\/:*?"<>|\r\n]+\\)*           # Folder ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required