O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Hipertekstowy język znaczników (HTML)

HTML (od ang. Hypertext Markup Language) służy do opisywania struktury, treści i wyglądu miliardów stron internetowych i innych dokumentów. Przetwarzanie danych w tym języku z wykorzystaniem wyrażeń regularnych należy do najczęstszych zadań w dzisiejszych aplikacjach. Warto więc od razu podkreślić, że HTML jest wyjątkowo niewdzięcznym obiektem przetwarzania za pomocą tego rodzaju wyrażeń, szczególnie jeśli oczekujemy wysokiej niezawodności i precyzji tego przetwarzania. Najbardziej kłopotliwe są dokumenty cechujące się niedbałą strukturą, co w przypadku stron internetowych zdarza się bardzo często (po części wskutek tolerowania przez współczesne przeglądarki internetowe nawet najgorzej skonstruowanych stron). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required