O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.1. Odnajdywanie znaczników XML-a

Problem

Chcemy dopasowywać dowolne znaczniki HTML-a, XHTML-a i XML-a występujące w przetwarzanym łańcuchu, aby je usuwać, modyfikować, zliczać lub wykonywać na nich dowolne inne operacje.

Rozwiązanie

Wybór najwłaściwszego rozwiązania zależy od wielu czynników, w tym od oczekiwanej precyzji dopasowań, efektywności oraz poziomu tolerancji dla nietypowych znaczników. Po zdefiniowaniu modelu, który w największym stopniu spełnia nasze oczekiwania, musimy wybrać jedną z wielu możliwych operacji, którą chcemy wykonać na znalezionych wynikach. Niezależnie jednak od tego, czy chcemy usuwać znaczniki, przeszukiwać ich zawartość, dodawać lub usuwać atrybuty czy zastępować znaczniki alternatywnymi konstrukcjami, pierwszym krokiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required