8.2. Zastępowanie znaczników <b> znacznikami <strong>

Problem

Chcemy zastąpić w przetwarzanym łańcuchu wszystkie otwierające i zamykające znaczniki <b> odpowiednimi znacznikami <strong>, zachowując przy tym wszystkie istniejące atrybuty.

Rozwiązanie

Poniższe wyrażenie regularne pasuje do otwierających i zamykających znaczników <b> z atrybutami lub bez atrybutów:

  • <(/?)b\b((?:[^>"']|"[^"]*"|'[^']*')*)>

    • Opcje wyrażeń regularnych: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Poniżej pokazano to samo wyrażenie regularne zapisane w trybie swobodnego stosowania znaków białych:

  • < # (/?) # Przechwytuje opcjonalny, początkowy prawy ukośnik # (pierwsze odwołanie wstecz). b \b # Kończy nazwę znacznika granicą ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.