O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.2. Zastępowanie znaczników <b> znacznikami <strong>

Problem

Chcemy zastąpić w przetwarzanym łańcuchu wszystkie otwierające i zamykające znaczniki <b> odpowiednimi znacznikami <strong>, zachowując przy tym wszystkie istniejące atrybuty.

Rozwiązanie

Poniższe wyrażenie regularne pasuje do otwierających i zamykających znaczników <b> z atrybutami lub bez atrybutów:

  • <(/?)b\b((?:[^>"']|"[^"]*"|'[^']*')*)>

    • Opcje wyrażeń regularnych: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Poniżej pokazano to samo wyrażenie regularne zapisane w trybie swobodnego stosowania znaków białych:

  • < # (/?) # Przechwytuje opcjonalny, początkowy prawy ukośnik # (pierwsze odwołanie wstecz). b \b # Kończy nazwę znacznika granicą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required