8.6. Odnajdywanie konkretnych atrybutów w znacznikach XML-a

Problem

Chcemy odnaleźć w pliku w formacie (X)HTML lub XML znaczniki zawierające określony atrybut, na przykład id.

W tej recepturze omówimy wiele odmian tego samego problemu. Przypuśćmy, że chcemy dopasowywać wszystkie wymienione poniżej rodzaje łańcuchów, korzystając z odrębnych wyrażeń regularnych:

  • Znaczniki zawierające atrybut id.

  • Znaczniki <div> zawierające atrybut id.

  • Znaczniki zawierające atrybut id z wartością my-id.

  • Znaczniki z wartością my-class przypisaną atrybutowi class (klasy są oddzielone znakami białymi).

Rozwiązanie

Znaczniki zawierające atrybut id (rozwiązanie uproszczone)

Gdybyśmy chcieli możliwie szybko przeszukać dane w edytorze tekstu z funkcją podglądu wyników, moglibyśmy ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.