8.10. Zmiana separatora stosowanego w plikach CSV

Problem

Chcemy zastąpić tabulacjami wszystkie przecinki oddzielające pola w pliku CSV. Przecinki w ramach wartości otoczonych cudzysłowami powinny pozostać niezmienione.

Rozwiązanie

Poniższe wyrażenie regularne pasuje do pojedynczego pola CSV wraz z ewentualnym poprzedzającym go separatorem. Separator poprzedzający pole pliku CSV zwykle ma postać przecinka, ale może też być łańcuchem pustym, jeśli mamy do czynienia z pierwszym polem pierwszego rekordu, lub znakiem podziału wiersza, jeśli dopasowujemy pierwsze pole dowolnego kolejnego rekordu. Za każdym razem gdy nasze wyrażenie odnajduje dopasowanie, samo pole (włącznie z ewentualnymi otaczającymi je cudzysłowami) jest przechwytywane przez drugą grupę ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.