O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Słownik wyrażeń regularnych

Alternatywa

Rozdzielenie listy wyrażeń regularnych znakiem | oznaczającym lub. Innymi słowy, dopasowanie dowolnego wyrażenia regularnego z listy wyrażeń rozdzielonych znakami |. W niektórych narzędziach, takich jak grep lub sed, używających podstawowych wyrażeń regularnych (ang. BRE), znak | jest poprzedzony ukośnikiem \, np. \|. Zobacz także podstawowe wyrażenia regularne.

ASCII

ASCII oznacza American Standard Code for Information Interchange. Opracowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku standard kodowania znaków alfabetu angielskiego obejmujący 128 znaków. Zobacz także Unicode.

Asercje

Zobacz także asercje o zerowej długości.

Asercje o zerowej długości

Granica, która nie pochłania żadnego znaku w dopasowaniu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required