O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Czym są wyrażenia regularne?

Wyrażenia regularne to specjalnie przygotowane ciągi tekstowe używane w charakterze wzorców dopasowania innych ciągów tekstowych. Wprawdzie zaczęły pojawiać się w latach czterdziestych ubiegłego wieku jako sposób opisu stosowany w zwykłych językach, ale tak naprawdę popularność w świecie programowania zdobyły w latach siedemdziesiątych. Pierwszym miejscem, w którym znalazłem wyrażenia regularne, był edytor tekstów QED opracowany przez Kena Thompsona.

„Wyrażenie regularne to wzorzec określający zestaw znaków w ciągu tekstowym; powoduje dopasowanie konkretnych ciągów tekstowych” — Ken Thompson

Wyrażenia regularne stały się istotnym komponentem zestawu narzędzi umieszczonego w systemie operacyjnym Unix — między ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required