Rozdział 1. Czym są wyrażenia regularne?

Wyrażenia regularne to specjalnie przygotowane ciągi tekstowe używane w charakterze wzorców dopasowania innych ciągów tekstowych. Wprawdzie zaczęły pojawiać się w latach czterdziestych ubiegłego wieku jako sposób opisu stosowany w zwykłych językach, ale tak naprawdę popularność w świecie programowania zdobyły w latach siedemdziesiątych. Pierwszym miejscem, w którym znalazłem wyrażenia regularne, był edytor tekstów QED opracowany przez Kena Thompsona.

„Wyrażenie regularne to wzorzec określający zestaw znaków w ciągu tekstowym; powoduje dopasowanie konkretnych ciągów tekstowych” — Ken Thompson

Wyrażenia regularne stały się istotnym komponentem zestawu narzędzi umieszczonego w systemie operacyjnym Unix — między ...

Get Wyrażenia regularne. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.