Rozdział 5. Klasy znaków

W tym rozdziale poznasz klasy znaków, czasami określane także mianem wyrażeń w nawiasach (ang. bracketed expressions). Klasy znaków pomagają w dopasowaniu określonych znaków bądź sekwencji wskazanych znaków. Zasięg klasy znaków może być ogromny, na przykład odpowiadać znakowi skrótu. Przykładowo znak skrótu \d spowoduje dopasowanie takich samych znaków jak wyrażenie:

0-9

Za pomocą klasy znaków można znacznie dokładniej wskazać znaki do dopasowania. Dzięki temu klasa znaków staje się elastyczniejsza od znaku skrótu.

Przedstawione w rozdziale przykłady wypróbuj w dowolnym procesorze wyrażeń regularnych. Ja wykorzystam Rubular w przeglądarce internetowej Opera oraz aplikację biurową Reggy.

Aby móc przystąpić do testów, przedstawione ...

Get Wyrażenia regularne. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.