O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Klasy znaków

W tym rozdziale poznasz klasy znaków, czasami określane także mianem wyrażeń w nawiasach (ang. bracketed expressions). Klasy znaków pomagają w dopasowaniu określonych znaków bądź sekwencji wskazanych znaków. Zasięg klasy znaków może być ogromny, na przykład odpowiadać znakowi skrótu. Przykładowo znak skrótu \d spowoduje dopasowanie takich samych znaków jak wyrażenie:

0-9

Za pomocą klasy znaków można znacznie dokładniej wskazać znaki do dopasowania. Dzięki temu klasa znaków staje się elastyczniejsza od znaku skrótu.

Przedstawione w rozdziale przykłady wypróbuj w dowolnym procesorze wyrażeń regularnych. Ja wykorzystam Rubular w przeglądarce internetowej Opera oraz aplikację biurową Reggy.

Aby móc przystąpić do testów, przedstawione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required