O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Dopasowanie Unicode i innych znaków

Zdarzają się sytuacje, gdy trzeba dopasować znaki lub zakresy znaków nieznajdujących się w standardowym zestawie znaków ASCII. Standard ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange) definiuje angielski zestaw znaków, czyli zarówno małe, jak i wielkie litery od A do Z plus inne znaki kontrolne. Ten zestaw istnieje od dłuższego czasu — standard zawierający 128 znaków zestawu Latin został zdefiniowany w 1968 roku. Wtedy na świecie nie było jeszcze między innymi komputerów osobistych, arkusza kalkulacyjnego VisiCalc, myszy komputerowych i Internetu. Pomimo istnienia standardu od tak dawna nadal regularnie przeglądam tabelę ASCII w Internecie.

Pamiętam, że kiedy wiele lat temu zaczynałem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required