O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. To już koniec

„System Unix nie został zaprojektowany po to, aby uniemożliwić Ci robienie głupich rzeczy, ponieważ wówczas nie pozwoliłby Ci również na robienie inteligentnych rzeczy” — Doug Gwyn

Gratulacje, dotarłeś naprawdę daleko i nie jesteś już jedynie początkującym w zakresie wyrażeń regularnych. Poznałeś najczęściej stosowaną składnię wyrażeń regularnych, a przed Tobą w pracy programisty otworzyło się wiele nowych możliwości.

Dzięki poznaniu wyrażeń regularnych udało mi się zaoszczędzić sporo czasu. Pozwól, że przedstawię Ci przykład.

W pracy intensywnie korzystam z XSLT i bardzo często muszę analizować znaczniki w grupach plików XML.

Poniższy fragment kodu jest nieco bardziej rozbudowaną wersją rozwiązania, które przedstawiłem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required