O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Celem tej książki jest pokazanie Ci i nauczenie Cię poprzez przykłady, w jaki sposób można tworzyć wyrażenia regularne, oraz uczynienie tej nauki tak prostą, jak to tylko możliwe. Właściwie każda koncepcja przedstawiona w książce jest zilustrowana przykładem, co umożliwi Ci jego samodzielne powtórzenie.

Wyrażenia regularne pomagają znaleźć wzorzec w ciągu tekstowym. Ujmując rzecz bardziej precyzyjnie, są to specjalnie zakodowane ciągi tekstowe dopasowujące wzorce w innych ciągach tekstowych, najczęściej tych znajdujących się w dokumentach lub plikach.

Wyrażenia regularne pojawiły się, kiedy matematyk Stephen Kleene napisał książkę zatytułowaną Introduction to Metamathematics (New York, Van Nostrand), opublikowaną w 1952 roku, chociaż ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required