Rozdział 1. Architektura MySQL

Architektura MySQL znacznie odbiega od stosowanej w innych serwerach baz danych, choć jednocześnie jest użyteczna w szerokiej gamie zastosowań. MySQL nie jest perfekcyjną bazą danych, ale jednak wystarczająco elastyczną, aby sprawdzać się w bardzo wymagających środowiskach, np. aplikacjach sieciowych. W tym samym czasie MySQL może działać jako baza dla aplikacji, magazyn danych, oprogramowanie obsługujące indeksowanie i dostarczanie treści, system zapasowy, mechanizm przetwarzania transakcji online (OLTP) itd.

Aby w jak największym stopniu wykorzystać możliwości bazy danych MySQL, trzeba zrozumieć jej projekt. Zrozumienie jest potrzebne, by wykorzystywać jej właściwości, a nie działać wbrew niej. Baza danych ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.