Rozdział 2. Określanie wąskich gardeł: testy wydajności i profilowanie

Na pewnym etapie programista stwierdzi, że potrzebuje, by baza danych MySQL działała z większą wydajnością. Jakie elementy można usprawnić? Określone zapytanie? Schemat bazy? Wykorzystywany sprzęt komputerowy? Jedynym sposobem wskazania elementu, który należy usprawnić, jest dokładne poznanie procesów wykonywanych przez system oraz przeprowadzenie testów wydajności systemu w różnych warunkach. To jest powód umieszczenia tego rozdziału na początku książki.

Najlepszą strategią jest wyszukanie najsilniejszego i najsłabszego ogniwa w łańcuchu komponentów aplikacji. Jest to szczególnie użyteczne, w sytuacji gdy nie wiadomo, jaki element uniemożliwia osiągnięcie lepszej wydajności ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.