Narzędzia do przeprowadzania testów wydajności

Programista nie musi tworzyć własnego systemu testów wydajności i — szczerze mówiąc — nie powinien, o ile nie ma wystarczająco dobrych powodów, dla których nie może wykorzystać jednego z dostępnych systemów. Istnieje szeroka gama narzędzi do przeprowadzania testów wydajności, które są dostępne do natychmiastowego użycia. Niektóre z nich zostaną przedstawione poniżej.

Kompletne narzędzia

Przypominamy, że występują dwa rodzaje testów wydajności: pełne oraz pojedynczego komponentu. Nie będzie więc zaskoczeniem istnienie narzędzi służących do testowania wydajności całych aplikacji i narzędzi przeznaczonych do przeprowadzania wyizolowanych testów wytrzymałościowych bazy danych MySQL oraz innych komponentów. ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.