Taktyki przeprowadzania testów wydajności

Po ogólnym zapoznaniu się z testami wydajności przejdźmy do szczegółów dotyczących ich projektowania i przeprowadzania. Przed rozpoczęciem właściwej analizy korzystne jest poznanie najczęściej popełnianych błędów, które mogą prowadzić do otrzymania nieużytecznych lub niewłaściwych wyników.

  • Użycie jedynie ułamka rzeczywistej wielkości danych, np. użycie tylko gigabajta danych, podczas gdy aplikacja musi obsłużyć dane o wielkości kilkuset gigabajtów. Ewentualnie zastosowanie danych bieżących, choć wiadomo, że aplikacja znacznie się rozrośnie.

  • Użycie nieprawidłowo rozproszonych danych, czyli zastosowanie nienaturalnie rozproszonych danych, choć rzeczywisty system danych będzie „bardziej zwarty”. (Losowo ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.