Transakcje rozproszone (XA)

Podczas gdy transakcje silnika magazynu danych stosują właściwości ACID wewnątrz silnika magazynu danych, transakcje rozproszone (XA) są wyższym poziomem transakcji, które mogą rozciągnąć pewne właściwości ACID poza silnik magazynu danych — a nawet na zewnątrz bazy danych — poprzez dwuetapowy proces zatwierdzenia transakcji. MySQL 5.0 i nowsze oferują częściową obsługę transakcji XA.

Transakcja XA wymaga koordynatora transakcji, który będzie prosił wszystkich jej uczestników o przygotowanie się do zatwierdzenia transakcji (faza pierwsza). Kiedy koordynator otrzyma od wszystkich uczestników transakcji komunikat „gotowy”, wówczas nakaże im zatwierdzenie transakcji. To będzie faza druga. Baza danych MySQL może działać ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.