Uwagi dotyczące silników magazynowania danych

Rozdział zostanie zakończony przedstawieniem kilku projektów schematów charakterystycznych dla poszczególnych silników magazynu danych, o których warto pamiętać. Autorzy nie starają się dostarczyć wyczerpującej listy schematów. Celem jest po prostu wymienienie kilku kluczowych czynników powiązanych z projektem schematu.

Silnik magazynu danych MyISAM

Blokady tabeli

Tabele MyISAM mają blokady na poziomie tabeli. Należy zachować ostrożność, aby to nie stało się wąskim gardłem projektu.

Brak zautomatyzowanego odzyskiwania danych

Jeżeli serwer MySQL ulegnie awarii bądź nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, wówczas przed ponownym użyciem tabel MyISAM należy je sprawdzić oraz ewentualnie ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.