O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Nie widzę, że jesteś nagi

image with no caption

Siedzę w samolocie podczas długiego lotu z Seattle do Belgii. W pewnym momencie kobieta siedząca na fotelu obok zaczyna ze mną rozmawiać. Pomimo że staram się ukryć za trzymaną w dłoniach książką, moja sąsiadka wciąga mnie w powszechną i często niemiłą sytuację, dobrze znaną pasażerom samolotów: konieczność niechcianej rozmowy z osobą, której nie da się uniknąć. Chociaż rozmowa z interesującymi osobami często bywa rzeczą bardzo pożądaną, to utknięcie w fotelu obok kogoś gotowego trajkotać bite dziewięć godzin dość dobrze wpisuje się w moją osobistą wizję mąk piekielnych (a o tym, z którym przypadkiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required