Rozdział 5. Nie gryź mikrofonu

image with no caption

Na świecie istnieje bardzo wielu głupich ludzi. Jestem pewien, że i Tobie zdarzyło się spotkać takich. George Carlin, jeden z najbystrzejszych ludzi naszych czasów, powiedział kiedyś, że przeciętny człowiek nie jest szczególnie inteligentny, a połowa populacji jest głupsza niż ów przeciętny człowiek. Co ciekawe jednak, kiedy zapytać ludzi: „Kto z was sądzi, że jest ponadprzeciętnie inteligentny?”, można spodziewać się, że rękę podniesie większość zgromadzonych. Jeżeli faktycznie jesteś osobą bardziej inteligentną od ludzi w Twoim otoczeniu, wówczas powinno to napawać Cię poczuciem wyższości. Oczywiście nawet ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.