O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Jak nie zanudzić słuchaczy na śmierć

image with no caption

Tuż przed rozpoczęciem każdego filmu, symfonii czy wykładu nadchodzi chwila, w której wszyscy zebrani uciszają się. Wszystkie rozmowy i odgłosy cichną, a zebrani przygotowują się na to, co ma za chwilę nastąpić. Mówimy wtedy o wyciszaniu tłumu, ale jednocześnie jest to moment, w którym widownia tworzy się po raz pierwszy. Chociaż składa się ona z, powiedzmy, dwustu osób o bardzo zróżnicowanych poglądach, w tym konkretnym momencie zmienia się w jeden wielki organizm skupiający swoją niepodzielną uwagę w jednym punkcie, czyli na scenie bądź mównicy. Ciekawe jest też to, że widownia oddaje kontrolę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required