Rozdział 7. Jak nie zanudzić słuchaczy na śmierć

image with no caption

Tuż przed rozpoczęciem każdego filmu, symfonii czy wykładu nadchodzi chwila, w której wszyscy zebrani uciszają się. Wszystkie rozmowy i odgłosy cichną, a zebrani przygotowują się na to, co ma za chwilę nastąpić. Mówimy wtedy o wyciszaniu tłumu, ale jednocześnie jest to moment, w którym widownia tworzy się po raz pierwszy. Chociaż składa się ona z, powiedzmy, dwustu osób o bardzo zróżnicowanych poglądach, w tym konkretnym momencie zmienia się w jeden wielki organizm skupiający swoją niepodzielną uwagę w jednym punkcie, czyli na scenie bądź mównicy. Ciekawe jest też to, że widownia oddaje kontrolę ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.