O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Co robić, jeżeli wystąpienie jest do niczego

Jeżeli w pewnym momencie odkryjesz, że przygotowywane lub zakończone wystąpienie jest bądź było do niczego, poniższe informacje mogą okazać się bardzo przydatne.

Choć wiele książek poświęconych przemawianiu zawiera długie spisy drobnych elementów wartych poprawienia, ja wolałem zawrzeć tu listę krótką, ale dotyczącą rzeczy ważnych. W większości znanych mi przypadków porażka mówiącego jest wynikiem niezastosowania się do jednej z poniższych zasad.

Dlaczego Twoje wystąpienie może być kiepskie

To Twój pierwszy raz

Nikt nie chce, aby operację na jego otwartym mózgu przeprowadzał nowicjusz. Kiedy zatem wyjdziesz na scenę, staraj się nie sprawiać wrażenia kogoś, kto robi to pierwszy raz, nawet ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required