O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Gorzej być nie może

Każdy z nas zna jakieś ciekawe historie o swoich największych pomyłkach i porażkach. Cóż, problemy chodzą po ludziach, ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. Prędzej czy później dawne przykrości powoli zmienią się w okazje do śmiechu, przynajmniej dla naszych przyjaciół. Tego rodzaju historie działają, ponieważ pomagają innym poczuć się lepiej i z większym dystansem popatrzeć na własne problemy.

Poniższa lista ma właśnie na celu poprawienie nastroju wszystkim czytelnikom. Niezależnie od tego, czego się obawiasz na co dzień, z pewnością nie są to rzeczy tak straszne, jak te, o których za chwilę przeczytasz. A wszystkie one przydarzyły się kompetentnym, doświadczonym mówcom. Możliwość sporządzenia tej listy postrzegam jako zaszczyt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required