Jak nauczyć innych czegokolwiek

Mam jednak dobre wieści: skuteczne metody mogą sprawić, że nauczanie może być jednym z najwartościowszych doświadczeń na świecie. Świadomość, że wyjaśniane przez nas kwestie zostały zrozumiane i skutecznie zastosowane, jest przyjemnością nieporównywalną z innymi. Nawet dotarcie do 5 spośród 100 uczniów warte jest rozczarowania wynikłego z niemożności dotarcia do pozostałych 95. Jeżeli bowiem nie pojawimy się i nie zaczniemy uczyć, nie dotrzemy nawet do tych pięciu. Owszem, na Twoje miejsce może przyjść jakiś inny nauczyciel, ale mógłby on dotrzeć nie do pięciu, a zaledwie do trzech uczniów. Poza tym nauczanie nie ma konkurencji. Jeżeli chcesz przekazywać innym pomysły i wiedzę, nie można tego robić w inny sposób, ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.