O'Reilly logo

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali by Scott Berkun

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podręczne sztuczki zawodowców

Kiedy Twoja praca należy do skomplikowanych, o sukcesie często mogą decydować drobne szczegóły. Ja sam staram się wykorzystać każdą swoją szansę. Przez wszystkie te lata udało mi się zgromadzić zestaw uniwersalnych sztuczek. Co prawda część z nich wymaga pomocy osób z zewnątrz, ale w większości przypadków wystarczy jedynie pojawić się nieco wcześniej i poświęcić trochę swojego czasu.

Monitor pomocniczy

Aby nawiązać więź ze słuchaczami, muszę utrzymywać z nimi kontakt wzrokowy. Problem pojawia się jednak, w chwili gdy wyświetlam jakieś plansze i chcę mieć pewność, że słuchacze widzą to, co dla nich zaplanowałem. W większości przypadków wymaga to odwrócenia się albo stania przy pulpicie z laptopem. Niestety jedno ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required