Pokrętne nauki doktora Lisa

W 1973 roku naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii doszli do wniosku, że opinie studentów na temat ich wykładowców są oparte na czystym nonsensie. Aby sprawdzić tę hipotezę, przeprowadzili eksperyment. Wynajęli aktora, który „prezentował się poważnie i roztaczał aurę kompetencji”, aby wygłosił wykład[39]. Naukowcy przygotowali mu imponującą, choć całkowicie fikcyjną, biografię i polecili, aby na wykładzie mówił niejasno, przeczył samemu sobie i cytował bezwartościowe albo wręcz nieistniejące źródła. Innymi słowy, wykład miał wydawać się poważny, choć był całkowicie bezwartościowy. Aktor (przedstawiający się jako dr Fox) wygłosił godzinny wykład, po którym nastąpiła półgodzinna sesja pytań i odpowiedzi, co było ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.