Rozdział 11. Dystrybucja i instalowanie botów

Największą przeszkodą w poznaniu nie jest ignorancja, ale iluzja wiedzy.

— DANIEL BOORSTIN

W ciągu kilku ostatnich lat dystrybucja stała się jednym z największych problemów, przed którymi stoją twórcy oprogramowania. Użytkownicy są zalewani stronami internetowym i aplikacjami mobilnymi obiecującymi to, że poprawią życie ludzi, sprawią, że będzie bardziej interesujące i produktywne. Osoby tworzące reklamy i pracownicy działów marketingu, a także menedżerowie produktu próbują rozwiązać ten problem, starając się dostarczyć swoje narzędzia właściwym odbiorcom w odpowiednim czasie.

Dystrybucja botów wygląda nieco lepiej. Ta technologia jest wciąż czymś nowym i rynek nie został jeszcze nasycony. Katalogi ...

Get Zaprojektuj bota now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.