Rozdział 12. Metody angażowania

Grawitacja nie odpowiada za miłość.

— ALBERT EINSTEIN

Jedną z najbardziej marnych metryk używanych w świecie aplikacji mobilnych jest różnica pomiędzy liczbą instalacji danego programu a liczbą jego deinstalacji. Nie jest to optymalna metoda pomiaru sukcesu aplikacji mobilnej, ponieważ nie uwzględnia ona celów biznesowych ani zaangażowania użytkowników. W świecie botów jest natomiast zupełnie nieprzydatna — większość botów nie jest odinstalowywana. Boty są po prostu zapominane i porzucane. To smutne.

Doktor Jacob Greenshpan zaprezentował teorię, w której porównał związki międzyludzkie do związków pomiędzy ludźmi a aplikacjami mobilnymi:

  1. Instalujesz aplikację bez pewności, że odpowiada Twoim potrzebom.
  2. Kochasz ...

Get Zaprojektuj bota now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.