Rozdział 2. Typy botów

Jesteśmy wyjątkowi, tak jak wszyscy.

— PROFESOR DAN ARIELY

W poprzednim rozdziale stwierdziłem, że istnieją różne rodzaje botów. Czas im się przyjrzeć. Poznanie typów botów pozwoli Ci dobrać taki, który się sprawdzi w danym zastosowaniu. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat alternatywnych sposobów udostępniania swojej usługi, swojego produktu lub swojej marki.

Boty osobiste a boty zespołowe

Bot osobisty (zwany również botem prywatnym lub botem bezpośredniej wiadomości) jest botem pełniącym funkcję osobistego asystenta. Bot ten jest skupiony na pojedynczym użytkowniku — komunikuje się bezpośrednio z nim. Przykładem takiego bota jest bot podróży służbowej komunikujący się bezpośrednio z użytkownikiem Slacka lub bot sklepu ...

Get Zaprojektuj bota now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.