Rozdział 3. Najważniejsze platformy

Życie nie może istnieć bez środowiska. To proste.

— MOTTO ORGANIZACJI WILDLIFE HABITAT CANADA

W tym rozdziale przyjrzymy się środowiskom botów. Osoba projektująca boty musi wybrać odpowiednią platformę, w której będzie pracować. Przedstawię platformy dla różnych potrzeb UX i opiszę główne cechy charakterystyczne każdej platformy. Ponadto krótko zaprezentuję funkcje botów każdej z platform, a w rozdziale 9. w sposób bardziej szczegółowy omówię możliwości interfejsu użytkownika poszczególnych platform. W drugiej części rozdziału 3. opiszę technikę umożliwiającą wybór odpowiedniej platformy.

Slack — platforma botów biznesowych

Slack jest popularną platformą służącą do wymiany wiadomości pomiędzy członkami zespołów ...

Get Zaprojektuj bota now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.