Rozdział 7. Sztuczna inteligencja

Inteligencja to umiejętność przystosowywania się do zmian.

— STEPHEN HAWKING

O sztucznej inteligencji (SI) napisano wiele książek. Niniejsza pozycja nie jest jedną z nich. Możesz pominąć lekturę tego rozdziału i wciąż być w stanie utworzyć bota. Sztuczna inteligencja umożliwia stosowanie botów w celu wykonywania niektórych operacji, a więc opiszę popularne usługi sztucznej inteligencji i stosowanie ich podczas projektowania i budowania botów.

Wiele osób błędnie uważa, że sztuczna inteligencja jest podstawą działania botów. Niektórzy nawet mylą boty ze sztuczną inteligencją lub używają tych terminów zamiennie. Z tego rozdziału dowiesz się, dlaczego tego typu stwierdzenia są błędne, poznasz podstawowe zagadnienia ...

Get Zaprojektuj bota now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.