O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Część II. W górę piramidy

Jeśli widzisz drogę przed sobą, widzisz ją krok po kroku, wiedz, że nie jest to Twoja droga. Swoją drogę dopiero tworzysz z każdym krokiem

Joseph Campbell

W części II wprowadzimy schemat obowiązujący dla pozostałych fragmentów książki, a mianowicie piramidę wartości danych. W kolejnych rozdziałach-lekcjach będziemy, na bazie tej piramidy, iteracyjnie budować wartość — od bardzo prostych rekordów do interaktywnych predykcji. Zaczniemy zawsze od teorii, przechodząc później do praktyki implementowanej na opisanym już stosie programowym.

Budowanie zwinnych produktów Big Data oznacza wypracowanie środowiska, w którym dochodzi do dających się reprodukować odkryć, które potem są rozszerzane w górę stosu wartości. Zaczyna się od ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required