Część II. W górę piramidy

Jeśli widzisz drogę przed sobą, widzisz ją krok po kroku, wiedz, że nie jest to Twoja droga. Swoją drogę dopiero tworzysz z każdym krokiem

Joseph Campbell

W części II wprowadzimy schemat obowiązujący dla pozostałych fragmentów książki, a mianowicie piramidę wartości danych. W kolejnych rozdziałach-lekcjach będziemy, na bazie tej piramidy, iteracyjnie budować wartość — od bardzo prostych rekordów do interaktywnych predykcji. Zaczniemy zawsze od teorii, przechodząc później do praktyki implementowanej na opisanym już stosie programowym.

Budowanie zwinnych produktów Big Data oznacza wypracowanie środowiska, w którym dochodzi do dających się reprodukować odkryć, które potem są rozszerzane w górę stosu wartości. Zaczyna się od ...

Get Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.