Opowieści

Planujemy pracę w małych, skoncentrowanych na kliencie fragmentach.

Opowieści to prawdopodobnie najbardziej mylnie rozumiany aspekt podejścia XP. Nie są to wymagania. Nie są to przypadki użycia. Nie są to nawet narracje. To coś znacznie prostszego.

Opowieści służą do planowania. Są to proste jedno- lub dwuwierszowe opisy tego, co zespół ma utworzyć. Alistair Cockburn nazywa je „pisemnym zobowiązaniem do przyszłych konwersacji”[51]. Wszystkim elementom, których utworzenia udziałowcy oczekują od zespołu, powinny odpowiadać opowieści, na przykład:

  • „Raport na temat stanu magazynu”;

  • „Pełnoekranowa demonstracja opcji na potrzeby targów pracy”;

  • „Raport TPS na potrzeby nadchodzącego pokazu dla inwestora”; ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.