Stopniowe zbieranie wymagań

Określamy wymagania równolegle z wykonywaniem innych zadań.

Zespoły, które przeprowadzają wstępną, odrębną fazę zbierania wymagań, przechowują je w dokumentacji wymagań. W XP nie ma takiego etapu, a karteczki z opowieściami nie są miniaturowymi dokumentami wymagań, skąd więc pochodzą wymagania w tym podejściu?

Żywa dokumentacja wymagań

W zespołach stosujących XP przedstawiciele klientów pracują w tym samym miejscu co pozostali członkowie grupy. Oczekuje się od nich, że będą mieli wszystkie informacje o wymaganiach w małym palcu. Kiedy ktoś potrzebuje informacji na temat wymagań, zadaje pytanie jednemu z przedstawicieli klientów, zamiast zaglądać do dokumentacji.

Komunikacja twarzą ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.