O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Stopniowe zbieranie wymagań

Określamy wymagania równolegle z wykonywaniem innych zadań.

Zespoły, które przeprowadzają wstępną, odrębną fazę zbierania wymagań, przechowują je w dokumentacji wymagań. W XP nie ma takiego etapu, a karteczki z opowieściami nie są miniaturowymi dokumentami wymagań, skąd więc pochodzą wymagania w tym podejściu?

Żywa dokumentacja wymagań

W zespołach stosujących XP przedstawiciele klientów pracują w tym samym miejscu co pozostali członkowie grupy. Oczekuje się od nich, że będą mieli wszystkie informacje o wymaganiach w małym palcu. Kiedy ktoś potrzebuje informacji na temat wymagań, zadaje pytanie jednemu z przedstawicieli klientów, zamiast zaglądać do dokumentacji.

Komunikacja twarzą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required