Dodatek B. Instalowanie przykładowego kodu

Pojedynczy pakiet zawierający cały kod przykładów z Rozdział 2. i programy demonstrujący wzorce Ajax można pobrać ze strony http://helion.pl/ajaxwp. W pakiecie tym znajduje się plik INSTALL.txt obejmujący instrukcje dotyczące instalacji. Poniżej znajduje się treść tego pliku, jednak jeśli będziesz miał problemy z uruchomieniem kodu, zajrzyj do wersji elektronicznej, ponieważ może ona zawierać aktualizacje.

INSTALACJA PHP ============== * Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zainstaluj PHP5 i zintegruj z Apache (lub innym serwerem). Programy demonstracyjne używają obiektowych właściwości PHP5 i nie będą działać w PHP4 i starszych wersjach. Dostępnych jest wiele pakietów, które instalują zestaw "AMP" (Apache, ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.