O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Zacieranie śladów

Jak wiesz z Rozdział 4., system operacyjny iOS działa na szkodę bezpieczeństwa aplikacji, ponieważ zapisuje ich dane w niechronionych miejscach. Firma Apple chwali się swoim niepowtarzalnym stylem, ale te kochane przez użytkowników udogodnienia i znakomite właściwości użytkowe są okupione rozmaitymi ustępstwami, które były konieczne, aby uzyskać płynność działania i niezawodność urządzeń. W tym rozdziale poznasz techniki zabezpieczania danych przed wyciekiem do różnych części systemu plików.

Bezpieczne kasowanie plików

Eksperci ds. zabezpieczeń uwielbiają, gdy podejrzany usuwa pliki ze swoich aplikacji, ponieważ wtedy mogą nie tylko popisać się swoimi umiejętnościami odzyskiwania usuniętych plików, ale również znaleźć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required