Rozdział 12. Zabezpieczanie systemu wykonawczego

Od Rozdział 7. cały czas opisywałem rozmaite techniki szperania w systemie wykonawczym języka Objective-C i dynamicznego wstawiania kodu do programów w celu zastąpienia istniejących w nich składników. W tym rozdziale natomiast znajduje się opis technik pozwalających wzmocnić zabezpieczenia systemu wykonawczego, a tym samym skomplikować i wydłużyć ataki na aplikacje.

Z systemem wykonawczym jest tak, że rządzi ten, kto ma kontrolę nad zerami i jedynkami. Dzięki debugerowi i kopii danych aplikacji kontrolę tę przejmuje haker. Żadna aplikacja nie jest w pełni bezpieczna, ale istnieją metody pozwalające znacznie skomplikować przeprowadzanie ataków, dzięki czemu grono osób potrafiących to zrobić staje ...

Get Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.