O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Zabezpieczanie systemu wykonawczego

Od Rozdział 7. cały czas opisywałem rozmaite techniki szperania w systemie wykonawczym języka Objective-C i dynamicznego wstawiania kodu do programów w celu zastąpienia istniejących w nich składników. W tym rozdziale natomiast znajduje się opis technik pozwalających wzmocnić zabezpieczenia systemu wykonawczego, a tym samym skomplikować i wydłużyć ataki na aplikacje.

Z systemem wykonawczym jest tak, że rządzi ten, kto ma kontrolę nad zerami i jedynkami. Dzięki debugerowi i kopii danych aplikacji kontrolę tę przejmuje haker. Żadna aplikacja nie jest w pełni bezpieczna, ale istnieją metody pozwalające znacznie skomplikować przeprowadzanie ataków, dzięki czemu grono osób potrafiących to zrobić staje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required