O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Myślenie w kategoriach analityki decyzji I: co to jest dobry model?

Podstawowe pojęcia: Staranne rozważenie, czego oczekujemy od wyników nauki o danych; Wartość oczekiwana jako kluczowa platforma ewaluacji; Uwzględnianie odpowiednich porównawczych punktów odniesienia.

Przykładowe techniki: Różne miary ewaluacji; Szacowanie kosztów i korzyści; Obliczanie oczekiwanego zysku; Tworzenie metod bazowych dla porównań.

Przypomnijmy, jak w początkowej części Rozdział 5., jako kierownik w MegaTelCo, chciałeś ocenić, czy model opracowany przez moją firmę konsultingową nadaje się do czegokolwiek. Pomijając nadmierne dopasowanie, jak chciałbyś to zmierzyć?

Aby nauka o danych wniosła cokolwiek nowego do danej sfery zastosowania, istotne jest, aby badacze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required