O'Reilly logo

Apache 2. Leksykon kieszonkowy by Andrew Ford

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odwrotny serwer pośredniczący

Odwrotne serwery proxy, nazywane też bramami albo akceleratorami WWW, mogą zwiększyć stopień bezpieczeństwa przez odizolowanie serwerów źródłowych od internetu; oferują również korzyści wydajnościowe, zwłaszcza w połączeniu z buforowaniem i równoważeniem obciążenia, albo odciążają serwery zaplecza od przetwarzania ruchu SSL. Pośredniczenie odwrotne konfiguruje się za pomocą dyrektywy ProxyPass.

W trybie pośredniczenia odwrotnego do żądań dodawane są następujące nagłówki:

X-Forwarded-For

Adres IP klienta.

X-Forwarded-Host

Host, którego nazwę klient umieścił w nagłówku Host.

X-Forwarded-Server

Nazwa serwera proxy.

Parametry wymienione w Tabela 9-2 służą do konfigurowania pul połączeń (Apache 2.1 i nowsze wersje) oraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required