O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 6.

Format XML

XML to kolejny format danych powszechnie używany do pracy z interfejsami API, który powinien być znany praktycznie każdemu programiście. Każdy pracujący z technologiami internetowymi dobrze wie, do czego służą te ostre nawiasy, i rozumie kod w formacie XML. Należy jednak podkreślić, że format ten jest dość rozwlekły. Dopuszcza używanie wielu dodatkowych znaków, atrybutów, danych znakowych i zagnieżdżonych znaczników, które mogą spowodować zwiększenie objętości danych w porównaniu z innymi formatami.

XML ma o wiele większe możliwości niż JSON i znacznie szersze zastosowanie. Więcej na ten temat dowiesz się w rozdziale 7., w którym do gry wejdą złożone typy danych i przestrzenie nazw. Ale format XML nie musi być skomplikowany. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required